• Přeskoč na obsah
 • Přeskoč na levé menu
 • Přeskoč na horní menu
 • Obchodní podmínky

   


   


   

  Záruka kvalitních a rychlých služeb

   

   

     Při nákupu u nás výrazně ušetříte - zboží v našem obchodě je v průměru o 45 % levnější v porovnání s běžnými maloobchodními cenami. Jsme tu pro Vás a jsme připraveni splnit jakékoliv Vaše přání a to co nejrychleji a k Vaší plné spokojenosti.

     Rychlá expedice a doručení - většinu zboží expedujeme do 24 hodin.
   

  Reklamační řád

   

   

     Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
  Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta (24 měsíců ode dne zakoupení zboží).
  Při podání reklamace je nutno předložit:
  reklamované zboží (v původním stavu)
  fakturu - doklad
  stručný popis vady

     Reklamaci zašle kupující písemně spolu se zbožím a fakturou na adresu firmy. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta začíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání reklamovaného zboží nese zákazník.
  Prodávající zašle reklamaci k posouzení dodavateli zboží, který rozhodne o její oprávněnosti.
  Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly neodborným použitím, opotřebením běžným užíváním, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnou pohromou, jinými vnějšími vlivy.
  O rozhodnutí o oprávněnosti reklamace bude zákazník vyrozuměn e-mailem.

    Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.

   


   

  Odstoupení od smlouvy

   

   

    1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a s fakturou poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Poštovné hradí kupující. Po obdržení vráceného zboží a uznání odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi vrácena zpět částka zaplacená za zboží na jeho účet, na vrácení poštovného není nárok

   

   

   2. Prodávající může zrušit objednávku či její část, pokud nemá zboží nebo jeho část na skladě. O této skutečnosti bude zákazník bez odkladu informován na jeho e-mailovou adresu nebo telefonem za účelem dohodnutí dalšího postupu.

   


   

  Ochrana osobních údajů

   

   

    Podáním objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje tyto informace neposkytovat dále. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.